2017 AÖL Sınavıyla Alakalı Tüm Detaylar!

*** AÖL Ana Sayfasına Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

Sınavlar :
Sınav Yerinin Belirlenmesi

Kaydını yaptıran öğrencilerimiz, sınava en geç 45 gün kala olmak kaydıyla, sınav
merkezlerini öğrenci numaralarını ve şifreleri ile sisteme girerek değiştirebilirler. Sınav bölgesi ile adres bilgileri farklı olup, adres bilgilerini değiştiren öğrenci sınav merkezini değiştirmiş olmaz. Bu nedenle mutlaka sınav merkezinizi kontrol ederek sınava girmek istediğiniz merkezi seçmeniz ve doğruluğundan emin olmanız gerekmektedir.

Sınav Şekli ve Tarihi

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

 Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
 Her soru 4 seçeneklidir,
 Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
 Sınavda, 20 sorudan en az 9’ una doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.
 Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez). 12

Sınava Giriş Belgelerinin Alınması:

 Sınava Giriş Belgeleri (www.aol.meb.gov.tr) resmi web sitesinde yayınlanacaktır. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir (Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarına başvurup, fotoğrafınızın sisteme eklenmesini sağlayınız, sonra çıktıyı alınız).

 Sınav Giriş Belgesini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava
gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

 Resimli Nüfus Cüzdanı ya da pasaport veya ehliyet.
 Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (varsa).
 Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi (sistem üzerinden alınır).
 Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
 Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

Sınavların Değerlendirilmesi :

Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Sınav sonuçları internet kanalıyla www.aol.meb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.
Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması gerekmektedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar da, sınav sonuçlarının (www.aol.meb.gov.tr) ve (www.maol.meb.gov.tr) internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne” yapılacaktır. Bu konudaki itirazlarınız için Açık Öğretim Lisesine başvurmayınız.

a. Öğrenciler, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına 10 TL (On TL KDV Dahil), sınav itiraz ücreti 13 ödedikten sonra, alınan banka dekontu/makbuzu, sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

b. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, öğrencilerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

c. Faks ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

d. İtirazların cevaplanmasında “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü” genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

 Önemli: Açık Öğretim Lisesi öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecek olup, tüm bildirimler “www.aol.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları tüm bilgilere bu adresten ulaşabilirler.

Sevgili Öğrenciler,

Açık Öğretim Lisesi ile ilgili sorunlarınız hakkında ilk başvuracağınız yer Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünün “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesi, ALO 147 iletişim hattı ve bulunduğunuz bölgedeki Açık Öğretim Okulları Bürosu olarak görev yapan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleridir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN ALO 147’Yİ 7/24 SAAT TÜRKİYENİN HERYERİNDEN ARAYABİLİRSİNİZ.

8. Yeni Kayıt İşlemini Yapacak Olan Halk Eğitimi Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Katılım bedelini (kayıt ücreti) T.C. Kimlik Numarasını beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara ödemeyen öğrencilerin yeni kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2.Yeni kayıt için başvuran öğrencinin resmi çekilerek sisteme aktarılacaktır. Resmin sisteme nasıl aktarılacağı Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.

3. Yeni kayıt işlemini yapacak müdürlükler, istenmedikçe Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne herhangi bir evrak göndermeyecektir.

4. Katılım bedeli muafiyeti, kılavuzda belirtilen esaslara uygun ve durumunu belgelendirenler için yapılacak, ilgili belge öğrenci için oluşturulacak dosyada saklanmalıdır.

5. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. Kimlik Numarası olmayanların yeni kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine başvurmak suretiyle yabancı uyruklular için
verilen vatandaşlık numarasını almaları esastır. Bu durumdaki öğrenci
adaylarının ifade edilen çerçevede yönlendirilmesi gerekmektedir.

6. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan çıktısı alınacak “Yeni Kayıt Öğrenci Raporu” nun, öğrenci tarafından ad ve soyad yazılıp imzalanması sağlanacaktır.

7. Orta öğretim ara sınıflarından ayrılan öğrencilerden istenecek belgelere ilişkin dikkat edilecek hususlar.

Açık Öğretim Lisesine tasdikname ile kayıt yaptıran öğrencilerin “tasdiknamesinin ikinci sureti” ile “ortaokul/ilköğretim okulu diploması”, tasdiknameyi kesen okuldan, öğrenci kaydını alan irtibat bürosu tarafından resmi yazıyla istenecektir(Kayıt alındıktan sonra). Yeni kayıt olan öğrencilerden tasdiknameleri e-okul üzerinden kesilmiş olanların, geldiği okuldan tasdiknamelerinin ikinci suretleri istenmeyecek ancak, “ortaokul/ilköğretim okulu diploması”, 2012 ve daha sonraki yıllarda ilköğretimi tamamlayanların ise “öğrenim belgesi” istenecektir.

8. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu “Silik” olanların başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar.

Sistem üzerinde öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin evrakları kaydını alan okulda bulunması nedeniyle bu öğrencilerden evrak istenmeyecektir.

Yeni kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezleri Müdürlükleri bu
öğrencilerin kayıtlarını sistemde, “Yeni Kayıt İşlemleri” menüsü altında bulunan “Silik
Öğrenci Aktifleştirme” seçeneğini kullanılarak yapacaklardır.

9. Açık Öğretim Lisesinden tasdikname ile ayrılanların başvurularında dikkat edilecek hususlar (Tasdiknameli Form C işlemi)

Bu öğrencilerin kayıt işlemleri “Yeni Kayıt İşlemleri” menüsü altında yer alan “Tasdiknameli Öğrenci Form C” seçeneği kullanılarak yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi öğrencisi iken tasdikname almak suretiyle ayrılan ve tekrar Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyen öğrencilerden, “tasdiknamelerinin aslı” istenecektir. Öğrenci dosyası düzenlenirken, dosyanın “Öğrenci No” alanına tasdiknamesinde yer alan eski Açık Öğretim Lisesi numarası yazılacaktır.

Bu öğrenciler 4 değişik durumda olabilir. Yapılacak işlemler her durum için faklılık
göstermektedir. İşlemler aşağıda sıralanan 4 madde dikkate alınarak yapılır.

I. Öğrenci Açık Öğretim Lisesine 2010’dan önce kayıt oldu, bir süre sonra tasdikname ile ayrıldı;

Diplomayla kayıt olan öğrencilerden numarasının ilk 5 hanesi 21016’ dan küçük olanlar ile, tasdikname veya ona denk bir belge ile kayıt olan öğrencilerden numarasının ilk 5 hanesi 21026’ dan daha küçük olan öğrencilerin dosyaları Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünün Ankara’daki arşivindedir. Bu nedenle Açık Öğretim Lisesinden dosya istenmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerden alınan belgeler yukarıda bahsedildiği gibi düzenlendikten sonra Açık Öğretim Lisesine gönderilecektir.

Not: Öğrencinin hangi belge ile kayıt olduğunu sistemde “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Geldiği Sistem Getirdiği Belge” seçeneğini tıklayarak öğrenebilirsiniz.

II. Öğrenci Açık Öğretim Lisesine 2010’dan sonra kayıt oldu, bir süre sonra tasdikname ile ayrıldı;

Diplomayla kayıt olan öğrencilerden numarasının ilk 5 hanesi 21016 ve daha büyük olanlar ile, tasdikname veya ona denk bir belge ile kayıt olan öğrencilerden numarasının ilk 5 hanesi 21026 ve daha büyük olan öğrencilerin dosyaları ilk kayıt yaptırdığı İrtibat bürosunda bulunmaktadır. Bu öğrencilerin dosyaları, bulunduğu HEM ya da MEM’den istenecek, öğrencilerden alınan belgeler içine konularak arşivlenecektir.

Not: Öğrencinin ilk kayıt olduğu kurumu sistemde “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Dönem Bilgileri” seçeneğini tıklayarak öğrenebilirsiniz.

III. Öğrenci Açık Öğretim Lisesine 2010’dan önce kayıt oldu, bir süre sonra tasdikname ile ayrıldı, bir okula kaydoldu, bir süre sonra okuldan da tasdikname ile ayrıldı;

Diplomayla kayıt olan öğrencilerden numarasının ilk 5 hanesi 21016’ dan küçük olanlar ile, tasdikname veya ona denk bir belge ile kayıt olan öğrencilerden numarasının ilk 5 hanesi 21026’ dan küçük olan öğrencilerin dosyaları Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünün Ankara’daki arşivindedir. Bu nedenle Açık Öğretim Lisesinden dosya istenmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerden alınan belgeler yukarıda bahsedildiği gibi düzenlendikten sonra, “Tasdikname” ve “Öğrenim Belgesinin” asılları Açık Öğretim Lisesine gönderilecektir.

IV. Öğrenci Açık Öğretim Lisesine 2010’dan sonra kayıt oldu, bir süre sonra
tasdikname ile ayrıldı, bir okula kaydoldu, bir süre sonra okuldan da tasdikname ile
ayrıldı;

- Diplomayla kayıt olan öğrencilerden numarasının ilk 5 hanesi 21016 ve daha büyük
olanlar ile, tasdikname veya ona denk bir belge ile kayıt olan öğrencilerden numarasının ilk 5 hanesi 21026 ve daha büyük olan öğrencilerin dosyaları ilk kayıt yaptırdığı İrtibat bürosunda bulunmaktadır. Bu öğrencilerin dosyaları, bulunduğu HEM ya da MEM’den istenecek, yeni alınan belgeler içine konularak arşivlenecektir(yeni alınan tasdikname ve öğrenim belgesi “aslı gibidir” yapılıp “aciklise@meb.gov.tr” adresine “Tasdiknameli Form C” ibaresi düşülerek e-posta gönderilmesi gerekmektedir).

Son örgün eğitim kurumunda okuduğu derslere ait notların sisteme girişi Açık Öğretim Lisesi tarafından yapılacaktır. (Bilindiği gibi bu durumdaki öğrencilerin son örgün eğitim kurumunda okuduğu derslere ait notların, irtibat büroları tarafından sisteme girişi mümkün olmamaktadır).

10. Kaydı alınan öğrencilerin dosyaları Açık Öğretim Lisesi standartlarına uygun biçimde oluşturulmalıdır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı açıklama web sitemizde bulunmaktadır.

Bağlantı: http://www.aol.meb.gov.tr/

9. İletişim

Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı)
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı),

Açık Öğretim Lisesi Halkla ilişkiler 0 312 213 01 34 ‘den 1304/1305/1306
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Halkla ilişkiler 0 312 213 01 44’den 1302/1303
Açık Öğretim Lisesi Faks 0 312 213 01 75
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Faks 0 312 213 01 76
18

Sorun, istek ve her türlü iletileriniz için e posta adresi
aciklise@meb.gov.tr

İnternet ve Siz
www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi ile ilgili öğrenmek istediğiniz bilgilere İNTERNET kanalıyla da ulaşabilirsiniz. E-posta yoluyla yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen adresler aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

E-posta adreslerimiz
BİMER(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
www.basbakanlik.gov.tr
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr
halkilis@basbakanlik.gov.tr
Millî Eğitim Bakanlığı
http://www.meb.gov.tr/

AÖL Öğrenci Girişi Yapmak için Tıklayınız

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar